Obsah

Adresa prevádzky

Termálne kúpalisko 

Thermál Nesvady-Naszvad

 Kúpeľná 2033/1 

946 51 Nesvady 

 

Korešpondenčná adresa

Thermál Nesvady s.r.o.

 Obchodná 23

946 51 Nesvady 

 

Informácie

IČO: 51 451 859

IČ DPH: SK21 20 78 17 84, DIČ: 21 20 78 17 84

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK30 5600 0000 0056 0554 7001

 

Info linka

Tel.: +421 940 521-946

 

Ďalšie informácie

Tel.: +421 917 390 316

Tel.: +421 907 414 316

 

Email:

info@thermalnesvady.sk

thermalnesvady@outlook.sk

marketing@thermalnesvady.sk

 

 

web: www.thermalnesvady.sk

 

Facebook:  thermal nesvady - naszvad

Instagram: @thermalnesvady