Obsah

otvárame

🇸🇰 19. januára. 2022 OTVÁRAME!

KAŽDÝ DEŇ 10:00 - 21:00 😍

S radosťou Vám oznamujeme, že: 19. januára 2022 OTVÁRAME❤

Na základe rozhodnutia ÚVZ SR od 19. januára 2022 budeme fungovať v režime OP.

V stredu otvoríme svoje brány s kapacitou 3️⃣3️⃣0️⃣(v danom okamihu) návštevníkov. 😎Vezmite si so sebou plavky, uterák a dobrú náladu, všetko ostatné nechajte za sebou a vypnite sa z reality! 👙🌞🏊‍♂️

Tešíme sa na Vás ❤

REŽIM OP -

🔴Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely

tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu

COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a

2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade

RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

🔴 Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou

schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou

schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá

dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

🔴 Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť

preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od

všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom

v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_6.pdf

🔴 Povinné nosenie respirátora v interiéri v spoločných priestoroch, pokladní a šatní.

🔴 Pri pohybe po areáli kúpaliska dodržiavajte odstup 2m.

https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_3.pdf