21 °C Online vstupenky
Zloženie geotermálnej vody

Zloženie geotermálnej vody

Geotermálna voda v Nesvadoch vyviera z hĺbky 1 504 metrov a dosahuje teplotu 62°C.

Geotermálna voda svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením veľmi priaznivo pôsobí na ľudský organizmus. Zložením je prírodná, stredne mineralizovaná voda, slabo alkalická, hypotonická so zvýšeným obsahom sodíka, hydrogénuhličitanov, fluoridov a síranov. Hodnota celkovej mineralizácie je 2 885 mg/l.

Pravidelnou návštevou kúpaliska je možné dosiahnuť výraznú relaxáciu svalstva, zmiernenie svalového napätia v dôsledku zvýšenej športovej záťaže a intenzívnej fyzickej námahy a v neposlednom rade odbúranie stresu spôsobeného moderným životným štýlom.

 

Zložka vody jednotka Vrt GN-1
Hĺbka vrtu Q m 1 504
Výdatnosť   I/min 400
Teplota T °C 62
Hodnota pH     7,42
Anióny  
Fluoridy F mg/l 3,23
Chloridy CI mg/l 103,00
Bromidy Br mg/l 0,55
Hydrogénuhločitany HCO3 mg/l 1912,00
Sirany SO4 mg/l 1,45
Katióny  
Lítium Li mg/l 0,07
Sodik Na mg/l 786,00
Draslik K mg/l 10,90
Amónium NH4 mg/l 5,90
Horčík Mg mg/l 1,70
Vápnik Ca2+ mg/l 4,50
Stroncium Sr mg/l 0,23
Mangán Mn2+ mg/l 0,01
Bárium Ba2+ mg/l 0,17
Hliník Al mg/l 0,26
Celková mineralizácia   mg/l 2885,00
Zdielať na Facebooku Zdieľať na X
Bazény Ďalej Galéria Ďalej Cenník Ďalej