18 °C Online jegyek
GDPR

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ:
Thermál Nesvady s.r.o.
Kúpeľná ul. 2033/1
94651 Nesvady

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na ITAK s.r.o., Mgr. Csík a to písomnou formou alebo osobne: e-mail: itaksro@gmail.com

(ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

III. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 1. IS mzdy a personalistika
 2. IS kamerového systému..................................................................................
 3. IS ekonomické oddelenie................................................................................
 4. IS webovej stránky...........................................................................................
 5. IS BOZP...........................................................................................................
 6. IS CO...............................................................................................................
 7. ….....................................................................................................................
 8. .........................................................................................................................

IV. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 1. 70 rokov...............................................................................................

 2. 15 dní ..................................................................................................

 3. 10 rokov................................................................................................

 4. 10 rokov................................................................................................

 5. 10 rokov................................................................................................

 6. 10 rokov................................................................................................

 7. .............................................................................................................

 8. .............................................................................................................

Megosztás a Facebookon Megosztás az X-en
Medencék Tovább Galéria Tovább Árlista Tovább