19 °C Online jegyek
Házirend

Házirend

A termálfürdő jegy megvásárlásával a vendég a Fürdő Házirendben foglaltakat tudomásul veszi és vállalja, hogy betartja a rendelkezéseit, valamint a termálfürdő alkalmazottai utasításait.

Belépés a fürdőlétesítmény területére

 1. A nyitva tartás rendjéről és az érvényben lévő árakról a bejárat mellett elhelyezett tábla, illetve az árlista tájékoztat.
 2. A Fürdő területére csak érvényes belépővel lehet belépni. Vissza nem váltható, másra át nem ruházható. Az erről szóló nyugtát/számlát mindenki köteles megőrizni, míg a létesítményben tartózkodik.
 3. A Fürdő területére történő belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Vendégek számára érkezési sorrendben történik, kivétel ez alól az béreltél rendelkező vendégek: ők soron kívül jogosultak belépni a fürdő területére. Erre akkor van lehetőség, ha a belépéssel az egyidejű maximális látogatószám nem haladja meg az engedélyezett létszámot
 4. A pénztárnál kiállított belépő ,óra" csak a kiállítás napján érvényes és napi egyszeri belépésre jogosít. A belépő óra a fürdőben tartózkodás idő alatt mindvégig jól látható helyen, a csuklón kell viselni. Az elveszett belépő óráért vendégeink 30 Euro pótdíjat kötelesek fizetni.
 5. Legkésőbbi belepés a Fürdő területére (medencetér) zárórát megelőzően 60 perccel előbb történik. A medenceteret 15 perccel záróra előtt el kell hagyni a vendégeknek. Záróra után minden vendégnek kötelessége elhagyni a Fürdő területét.
 6. Kedvezmények igénybevételét belső utasításaink szabályozzák, ezek betartása a pénztárosok felelőssége. Kedvezmények utólagos - azaz jegyvásárlás utáni - igénybevételére nincs lehetőség.
 7. Az ajándékutalványok készpénzre nem válthatók, értékükből készpénz vissza nem adható, más szolgáltatásra nem cserélhető. Az ajándékutalvány az érvényességi időn túl nem használható fel.

Az igénybevétel rendje a fürdő területén

 1. A 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak (18 éven felüli személy) a Fürdő területén. A gyermekért az Fürdő területén való tartózkodás ideje alatt a kísérő felnőtt felelős.
 2. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a Fürdő területén a Házirendben foglaltak betartásáért.
 3. Azon személyek számára, akik mozgáskorlátozottak, vagy másik személy segítségére szorulnak öltözködés (átöltözés közben), biztonsági okokból a Fürdő területérevaló belépés csak kísérettel engedélyezett.
 4. A Fürdő az év egész időszakában az öltözőszekrényt térítésmentesen biztosítja felnőtt vendégei számára, gyermekeknek a felmerülő igény szerint. Az értékmegorzó szekrények használatáért mindenkor érvényes árlista szerinti díj fizetendő.
 5. Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a Fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Értéktárgyaik elhelyezésére kérjük, használják az értékmegőrzőt.
 6. A Fürdő területét és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és veszélyére használhatja. Ez kiváltképpen vonatkozik az medencék részeire, továbbá a játszótérre. A Fürdő területén tilos olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy más testi épségét veszélyezteti, a vendégek nyugalmát zavarja.
 7. A vendég hibájából, a létesítnények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért, sérülésekért, károkért nem vállalunk felelősséget.

Utasítások a medencék használatához

 1. A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező. Ezt előzze meg az öltőzőben alapos mosakodás!
 2. A Fürdő területén és a öltőzőben a fürdőpapucs használata kötelező. Kérjük, legyenek különös tekintettel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Kérjük, fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 3. A termálmedencék használata ellenjavallt: súlyos szív, keringési és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos megbetegedés, akut gyulladásos megbetegedés, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, és terhesség esetén. A termálvízben ajánlott leghosszabb tartózkodási idő: maximális: 20 perc
 4. 15 éven aluliak nem vehetik igénybe a termálmedencét, kizárólag írásos orvosi javaslatra, betartva a termálmedence használatra vonatkozó egyéb szabályokat (csend, tartózkodási idő, stb.).
 5. A gyermekmedencébe a belépés 6-éves korig engedélyezett, egy felnőtt vendég felügyeletével. 3-éves korig kötelező a vízhatlan, speciális baba pelenkanadrág használata.
 6. Medencéink használatát külön házirend, egyéb szabványok, tájékoztató táblák, belső utasítások is szabályozzák. Ezekről az úszómestereknél, illetve a kihelyezett táblákról tájékozódhatnak.
 7. Az úszómester illetve medenceőrök útmutatásait minden vendégnek be kell tartani. A medencék mellett elhelyezett tájékoztató és tiltó táblák minden vendég számára kötelező érvényűek!
 8. Hangoskodással és erkölcstelen viselkedéssel ne zavarják a vendégek nyugalmát!
 9. Bármilyen rendkívüli eseményt - rosszullét, személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes tárgy jelenléte, - kérjük jelezzék a személyzetnek. Rendkívüli eseménynél a személyzet utasításait szigorúan be kell tartani.

A Fürdő területen TILOS

 1. Nem megfelelő fürdőruhák, köztük fehérnemű és egyéb ruházat (rövid sportnadrágok, rövid- vagy hosszú ujjú felsők, stb.) használata a vízben TILOS! A fürdés kizárólag fürdőruhában, lábbeli nélkül engedélyezett. Fürdeni vagy napozni fürdőruha nélkül, vagy egy része nélkül TILOS!
 2. A pihenőtérben, medencetérben (2 m-re a medence szélétől), medencében ételt (rágógumi is), italt fogyasztani, ide üvegtárgyat bevinni TILOS!
 3. Fürdő területét szemetelni, a padlóra és a medencébe köpködni, a medence vizét egyéb módon szennyezni TILOS!
 4. Fürdő zárt tereinek teljes területén és a medencéknél dohányozni TILOS! Dohányzás és étkezés csak a kijelölt helyeken megengedett.
 5. A medencék széléről vízbe ugrani TILOS! Tartófal tetején sétálni TILOS! Labdázni csak az arra kijelölt medencékben lehet.
 6. Másik nem helyiségeibe, service helyiségekbe és lezárt területre belépni TILOS!
 7. A Fürdő tulajdonát képező tárgyakat a Fürdő területéről kivinni szigorúan TILOS!

Belépés megtagadása a Fürdő területére

 1. A Fürdő területét nem vehetik igénybe: lázas betegek, fertőző betegek, akiknek váladékozó, nyílt sebük van, ittas vendégek, elhanyagolt állapotú, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek
 2. A Fürdő területére állatot behozni TILOS!
 3. A Házirend betartása minden a Fürdő területén tartózkodó vendégre nézve kötelező. Aki házirendet nem tartja be, illetve a Fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a Fürdő területéről eltávolítható, tőle a személyzet a Fürdő szolgáltatásait megtagadhatja. Ez esetben a megváltott belépőjegy vagy a megvásárolt szolgáltatás ellenértékére a vendég nem tarthat igényt.

Általános rendelkezések

 1. A talált tárgyakat a pénztárban kérjük leadni. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni.
 2. A Fürdő hibáján kívül felmerülő technikai okok miatt (pl. bankterminálok hibája, áramszünet, vendégek által okozott káresemény - pl. vízszennyezés, stb.) felelősséget nem vállalunk.
 3. Berendezések karbantartása, műszaki probléma, vis maior esetén a Fürdő a kártérítés felelősségét kizárja.
 4. A vendégek a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek a pénztárban erre a célra elhelyezett Panaszkönyvben. A Fürdő vezetése a panaszt, észrevételt, javaslatot kötelezően kivizsgálja, megválaszolja.
 5. A vendég a belépőjegy megváltásával és a Fürdő területére történő belépéssel, beleegyezik abba hogy kamerarendszeren keresztül készít felvételek megszerzése a személyes adatoknak biztonsági irányelvnek megfelelően történik.
 6. A vendég tudomásul veszi, hogy a biztonság megőrzése érdekében a Fürdő területén biztonsági kamerarendszer működik, továbbá hogy személy- és vagyonvédelmi, valamint promóciós célból a Fürdő munkatársai hang- és képfelvételt készíthetnek. Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem.
 7. Vendégeink panaszaikkal, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti szervekhez is fordulhatnak: Tulajdonos: Mesto Nesvady, Üzlet sor 23, 94651 Naszvad

Fürdő Házirendje a kiadásának napján lép hatályba
A kifüggesztés időpontja: 1.7.2019
Üzemeltető: Thermál Nesvady s.r.o., Kúpelná ulica 2033/1, 94651 Nesvady, IČO: 51 451 859

Megosztás a Facebookon Megosztás az X-en
Medencék Tovább Galéria Tovább Árlista Tovább